Ungdommens bystyre

Ungdommens bystyre er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder barn og unge, skal forelegges for rådet. Ungdommens bystyre har egne arbeids utvalg som skal ha særlig fokus på helse og oppvekst, miljø, by og stedsutvikling og kultur og idrett.

Ungdommens bystyre kan også ta opp saker på eget initiativ. Kristiansand har fått nytt ungdommens bystyre fra 2020. I rådet sitter representanter fra alle ungdomskoler og videregående skoler i kommunen, det er både nye medlemmer, og medlemmer som har erfaring fra ungdomsråd i alle de gamle kommunene. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse.

 

Medlemmer

Nicolai Østeby er leder for ungdommens bystyre  (48047699)

Siri Heimdal Knudsen er nestleder for ungdommens bystyre (90282165)

Joel Nziza leder utvalget for miljø, by og stedsutvikling utvalget (93979209)

Mats Kjelle-Skjelbred leder utvalget for helse og oppvekst (96046260)

Sander Sletten leder utvalget for kultur og idrett (40471591)  

 

Steinar Engen Smith  

Benjamin Hinz

Jesper Thorsen

Tuva Langdal Lian

Thea Ahmed Ommundsen

Helene Bjoraa

Lilly Heimdal Knudsen

Isabel Borgerås Gundersen

Sofie Ruud Amalie Tjomsland

Amalie Ånensen

Samuel Sky Troxel

Eva Aamland

Julia Frikstad

Idunn Heimerdinger Langfeldt

Henrik Peterson

Jonida Hadergjonaj

Theodor Flåten

Casper Karlsen

Endre Børvik Kristiansen

Otto Gabrielsen

Johan Skoland  

Sander Brådland Johnsen

Henriette Klemo-Hjemdal

Marius Arnø  

 

Enhet for demokratiordninger har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for ungdommens bystyre

Rådets sekretær: Hanne Kro Sørborg 

 

Veileder for ungdomsråd