Studentrådet

Mandatet for studentrådet ble vedtatt av formannskapet 18.mars og saksfremstillingen med forslag og vedtak ligger på Politisk Agenda.

Navn på medlemmer vil bli publisert så snart dette er klart.