Studentrådet

Studentrådet i Kristiansand er et rådgivende organ for Kristiansand kommune. Rådet skal sikre studenter innflytelse i saker som angår studenter. Rådet skal:
- sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem.
- jobbe for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter
- bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

Rådets medlemmer:
Linda-Marie Leirpoll, leder (UiA) 47 381 42 177   
Bjørnar Jensen, nestleder (NOROFF)
Anna Synnøve Røysland (Velferdstinget)
Truls Rustad Christensen (Fagskolen)
Pia Amalie Saga Berberg (Ansgar Høyskole)
Paul Henrik Gaalaas-Hansen (Mediehøyskolen)
Olea Magdalene Norset (UiA)
Elisabeth Garlie Udjus (Kristiansand bystyre)

Studentrådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland

Reglement for studentrådet.