Studentrådet

Studentrådet i Kristiansand er et rådgivende organ for Kristiansand kommune. Rådet skal sikre studenter innflytelse i saker som angår studenter. Rådet skal:
- sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem.
- jobbe for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter
- bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

 

Rådets medlemmer for perioden høst 2021- vår 2022.

Caroline Wergeland Lofthus - UiA (leder)

Vetle Ree - Fagskolen (nestleder)

Mirjam Ilstad - Ansgar høyskole

Michelle Brynildsen - Velferdstinget

Kristian Fredrik Meyer Ødegård - UiA

Thomas Topstad - NLH Mediehøgskolen

Kris-Ruben Soløy - NOROFF

Elisabeth Garlie Udjus (Kristiansand bystyre)

 

Studentrådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland

Reglement for studentrådet.