Studentrådet

Studentrådet i Kristiansand er et rådgivende organ for Kristiansand kommune. Rådet skal sikre studenter innflytelse i saker som angår studenter. Rådet skal:
- sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem.
- jobbe for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter
- bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen.

Møteplan for studentrådet 2022-2023

Møteplan er ikke klar. Rådet vil bli konstituert i midten av september

Rådets medlemmer for perioden høst 2022- vår 2023.

UiA:

William T.Svendsen

Kristian Fredrik Meyer Ødegård  

Velferdstinget:
Michelle Brynildsen  

Noroff:
Kris Soløy  

Ansgar høyskole
Aron Andersen  

Politisk oppnevnt
Elisabeth Udjus
Varamedlem Tom Løchen (møter høsten 2022)

 

Studentrådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland

Reglement for studentrådet.