Seniorrådet

Seniorrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges for rådet. Seniorrådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Kristiansand har fått nytt seniorråd fra 2020. I rådet sitter både nye medlemmer, og medlemmer som har erfaring fra eldre-/seniorråd i alle de gamle kommunene. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse. 

Sakskart og protokoller legges ut på Politisk Agenda.

Medlemmer

Solveig Nordkvist, leder
Ingrid Wisløff Jæger, nestleder
Tormod Mjaaseth
Bjørn Nilsen
Torgny Aanensen
Eirik Zahl
Mette Marie Salvesen
Gurli Stavrum
Oddbjørn Kleivane
Arild Birkenes
Lajla Elefskaas (bystyrets representant)

Varamedlemmer

Else Tellefsen
Randi Førde Roll-Lund
Grete Cecilie Hansen
Helge Eg Johansen

Rådets sekretær: Raimond Oseland

 

Saker som seniorrådet kan arbeide med:

Årsbudsjett og økonomiplaner

Plansaker, lokalisering, byutvikling

Transport og tilgjengelighet

Boligutbygging og reguleringssaker

Helse-, pleie og omsorg.

Folkehelse og forebyggende tiltak

Frivillighetspolitikk

Tilsynssaker

Digitalisering

Medvirkning og eldre som ressurs

Årsmelding og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre

 

Mer informasjon om seniorråd

Reglement for seniorrådet. 

Hva er et eldreråd/seniorråd?

Veileder for eldreråd/seniorråd.

Enhet for demokratiordninger har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for seniorrådet.