Studentutvalget i Kristiansand

Utvalgets oppgaver

  • Utvalget skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. 
  • Utvalget skal jobbe for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter. 
  • Utvalget skal bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen. 

Møteplan for studentutvalget 2023-2024

Møteplanen er ikke klar. 

 

Rådets medlemmer for perioden høst 2022 - vår 2023

UiA

Maiken K. Andersen

Lars Magnus Halvorsen

Velferdstinget

Helene Ecklo Brevik

Noroff

Magnus Melkevik

Ansgar høyskole

Adrian Gabrielsen De Linde

NLA Høgskolen

Aleksander Velde

Politisk oppnevnt

 

 

Studentrådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland