Studentutvalget i Kristiansand

Utvalgets oppgaver

  • Utvalget skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra studenter i saker som angår dem. 
  • Utvalget skal jobbe for at Kristiansand skal bli en enda bedre vertskommune for studenter. 
  • Utvalget skal bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen. 

Møteplan for studentutvalget 2023-2024

9. januar

6. februar

12. mars

2. april

21. mai

Rådets medlemmer for perioden høst 2023 - vår 2024

Ansgar høyskole

Adrian Gabrielsen De Linde, leder

Noroff

Magnus Melkevik, nestleder

UiA

Maiken K. Andersen

Lars Magnus Halvorsen

Velferdstinget

Helene Ecklo Brevik

NLA Høgskolen

Aleksander Velde

Politisk oppnevnt

Hildegunn Seip Tønnesen

 

Varamedlemmer

Ansgar høyskole

Emilie Kauserud Bræck

Noroff

Amy Blanchard

UiA

William T. Svendsen

Kevin M. Kirkhus

Velferdstinget

Vilma Himberg

NLA Høgskolen

Brage Heggøy

Politisk oppnevnt

Jacob H.Handegard