Rådet for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder mennesker med funksjonsnedsettelser, skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Kristiansand har fått nytt råd for funksjonshemmede fra 2020. I rådet sitter både nye medlemmer, og medlemmer som har erfaring fra eldre-/seniorråd i de gamle kommunene. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse.

Medlemmer:

Reidar Dahlmann leder ( 90947037)  

Marianne Trydal Skeie nestleder

Trine Lise Systad       

Fred Ivar Haugen      

Trond Thorsen           

Marianne Schill Reinsnes

Owe Kvalvaag           

Reidunn Gøthesen Scherpf 

Trond Simonsen 

Charlotte Wesenberg

Stefan Avila- Bystyrerepresentant              

 

Vararepresentanter:

1. Jørgen Johansen    

2. Einar Dyrholm

3. Jan-Erik Høitorp     

4. Marie Bjørnestad Havåg    

 

Rådgiver Ole Martin Kyllo har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for rådet for funksjonshemmede.

 

Plan for møter: 6. desember, 3. januar, 7. februar, 7. mars, 11. april, 9. mai, 6. juni og 5. september.

Se politisk agenda for nærmere opplysninger.

 

Lenker:

Kommunens reglement

Veileder for Råd for personer med funksjonsnedsettelser