Kontaktinformasjon

Oversikt over ansatte i Demokratienheten

 

Hallvard Auestad
Leder for Demokratienheten
hallvard.auestad@kristiansand.kommune.no
Telefon: 990 45 320

Bilde av Hallvard Auestad


Nina Tveit

Rådgiver
nina.tveit@kristiansand.kommune.no
Telefon: 482 57 809

Bilde av Nina Tveit

 

Kari Holmen
Konsulent- Kontaktperson velforeninger/bydelsråd 

kari.holmen@kristiansand.kommune.no
Telefon 900 93 789

Bilde av Kari Holmen

 

Helge Eiken
Rådgiver - Barn og unges representant i plansaker
helge.eiken@kristiansand.kommune.no
Telefon: 997 86 236

Bilde av Helge Eiken

 

Ole Martin Kyllo
Rådgiver - Ungdommens bystyre, Råd for funksjonshemmede
ole.martin.kyllo@kristiansand.kommune.no
Telefon: 918 83 872

Bilde av Ole Martin Kyllo

 

Raimond Oseland
Rådgiver
Dialogmøter, eldrerådet, studentrådet
raimond.oseland@kristiansand.kommune.no
Telefon: 900 65 852

Foto av Raimond Oseland