Eldrerådet

Eldrerådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommuner og fylkeskommuner. Alle saker som gjelder eldre, skal forelegges for rådet. Eldrerådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

I rådet sitter både nye medlemmer, og medlemmer som har erfaring fra eldreråd i alle de gamle kommunene. 

Innbyggere i Kristiansand kommune kan kontakte rådets leder eller sekretær med forslag til saker rådet bør behandle.  Rådet skal ikke behandle saker til enkeltpersoner, men kan orienteres om saker som har prinsipiell interesse. 

Sakskart og protokoller legges ut på Politisk Agenda.

Medlemmer

Solveig Nordkvist, leder (Mobil 907 36 187 )
Ingrid Wisløff Jæger, nestleder
Tormod Mjaaseth
Bjørn Nilsen
Cecilie Schefte
Eirik Zahl
Mette Marie Salvesen
Gurli Stavrum
Oddbjørn Kleivane
Arild Birkenes
Lajla Elefskaas (bystyrets representant)

Varamedlemmer


Randi Førde Roll-Lund
Grete Cecilie Hansen
Helge Eg Johansen
Solveig Stallemo Lima

 

Rådets rådgiver/sekretær: Raimond Oseland

Møteplan 2. halvår 2023

Torsdag 17. august
Torsdag 14. september
Torsdag 9. november
Torsdag 30. november

Saker som eldrerådet kan arbeide med:

Årsbudsjett og økonomiplaner

Plansaker, lokalisering, byutvikling

Transport og tilgjengelighet

Boligutbygging og reguleringssaker

Helse-, pleie og omsorg.

Folkehelse og forebyggende tiltak

Frivillighetspolitikk

Tilsynssaker

Digitalisering

Medvirkning og eldre som ressurs

Årsmelding og rapporter fra etater innen saksområder som gjelder eldre

 

Mer informasjon om eldrerådet

Reglement for eldrerådet

Hva er et eldreråd?

Veileder for eldreråd?

Demokratienheten har sekretærfunksjon og koordineringsansvar for eldrerådet

 

Tilbud for seniorer

Hvis du ønsker mer informasjon om kommunens tilbud til seniorer, finner du det på denne lenken.