Bydelsråd og velforeninger

Denne siden er under arbeid. Her vil du snart kunne lese mer om bydelsråd og velforeninger i kommunen.

Glade mennesker holder plakat med teksten Bydelsråd og velforeninger

Om bydelsråd og velforeninger?

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble det uttrykt forventning, og gitt politiske styringssignaler, om at kommunen skal videreutvikle innbyggerdialogen. Det ble før sammenslåingen til ny kommune gjort flere utredninger som viste at kommunen i større grad burde legge til rette for tilgjengelige mottaks- og oppfølgingskanaler, og for ideer og behov som kommer fra innbyggere og samhandlingspartnere.

Kristiansand kommune har i alle år samarbeidet med velforeninger i kommunen. I de senere år har det i tillegg kommet en sammenslutning av velforeninger i Vågsbygd (Vågsbygd vel) og et bydelsråd i Randesund. Det er nå etablert et bydelsråd i Songdalen (2021)-

 

Gå direkte til velforeninger

 

Bydelsråd

Bydelsrådene må være registrert i Brønnøysund som frivillig lag og foreninger. Med dette som bakgrunn ga kommunedirektøren kultur og innbyggerdialog i oppdrag å utarbeide en politisk sak om bydelsrådenes funksjon og oppgaver. Økt innbyggerinvolvering må ses i sammenheng med prosjektet «Kristiansand som en samhandlingskommune». En samhandlingsmodell innebærer at kommunen gir innbyggerne større muligheter til å prioritere kommunale tjenester, og at de kan bruke sin lokalkunnskap for å utvikle sine nærområder i samarbeid med kommunen. Kristiansand kommune ønsker å legge til rette for større grad av innbyggerinvolvering, og at innbyggerne selv skal være aktive i denne måten å engasjere seg på. Kommunen skal støtte og oppmuntre i etableringen av bydelsråd, men initiativet må komme fra innbyggerne/velforeninger o.a., og ansvaret for opprettelse og drift av bydelsrådene må ligge hos bydelsrådene selv.

Her kan du lese om bydelsfondet, og søke om støtte.

Her kan du lese om tilskuddsordning for utendørsaktivitet

Minimumsvedtekter bydelsråd

Oversikt over bydelsrådene

Søgne bydelsråd

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Vedtekter for bydelsrådet

Styret i bydelsrådet

Innkallinger til styremøter og årsmøter

Protokoller fra styremøter og årsmøter

Informasjon om pågående arbeid

Kontakt

 

Vågsbygd bydelsråd

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Vedtekter for bydelsrådet

Styret i bydelsrådet

Innkallinger til styremøter og årsmøter

Protokoller fra styremøter og årsmøter

Informasjon om pågående arbeid

Kontakt

 

Randesund bydelsråd

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Vedtekter for bydelsrådet

Innkallinger til styremøter og årsmøter

Protokoller fra styremøter og årsmøter

Informasjon om pågående arbeid

Kontakt

 

Tveit og Hånes bydelsråd

Protokoll fra stiftelsesmøtet

Vedtekter for bydelsrådet

Innkallinger til styremøter og årsmøter

Protokoller fra styremøter og årsmøter

Informasjon om pågående arbeid

Kontakt

 

Velforeninger

Her kommer mer innhold om velforeninger etter hvert.

 

Her kan du lese om bydelsfondet, og søke om støtte.

Her kan du lese om tilskuddsordning for utendørsaktivitet