Ungteam oppfølging

Kort fortalt

  • Frivillig tilbud for ungdom mellom 16 -25 år som har utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller er i livskrise.
  • Oppfølging på vedtak ut fra ungdommens behov.

Vi tilbyr

  • Å hjelpe ungdom til å få et best mulig liv, hvor de får brukt sine ressurser på en god måte
  • En recoverytilnærming ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg, påvirke og ta ansvar for eget liv 
  • Gruppebaserte og individuelle samtaler
  • Hjelp til å definere hva er viktig for meg, tiltak og plan
  • Endring og motivasjon for å ta ansvar for eget liv er viktig del av arbeidet
Hvordan søker jeg om oppfølging av Ungteam?

For å få oppfølging av Ungteam, må du søke på eget søknadsskjema som sendes til:

Kristiansand kommune

Forvaltning og koordinering

Postboks 4, 4685 Nodeland

Søknadsskjema (pdf)

Søknadsskjema (word)

Du kan også kontakte Innbyggertorg for å få hjelp til å søke. Hvis en annen søker om tjenester på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Forvaltning og koordinering behandler søknaden og fatter vedtak

Kontaktinformasjon

Ungteam oppfølging

Kontakttelefon Ungteam: 947 90 627

Besøksadresse: Tollbodgata 22, 3. etasje 

Teamkoordinator: Siren Haugland Torkelsen, telefon: 903 60 483

Avdelingsleder: Aida Krpo, telefon 464 23 414