Helseveiledning for seniorer

Tilbud om hjemmebesøk til deg som er 80 år som ikke har faste helsetjenester fra kommunen. (Avvikles 1.september 2023)

KORT FORTALT

  • Helseveiledning for seniorer (også kjent som «forebyggende hjemmebesøk») er en råd- og veiledningstjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak.
  • Tjenesten tilbyr helseveiledning til hjemmeboende personer det året du fyller 80 år.

Eldre dame med bok

Helseveiledning for seniorer

Eldre i Kristiansand føler seg stort sett aktive med god livskvalitet. Forskning viser at det er i 80-årene større endringer kan skje. Tjenesten "Helseveiledning for seniorer" ønsker å styrke eldres muligheter til å bo trygt hjemme lengst mulig og ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Hva er helseveiledning for seniorer?

Tjenesten "Helseveiledning for seniorer" er en råd- og veiledningstjeneste som tilbyr en helseveiledende samtale i form av et hjemmebesøk det året man fyller 80 år. Samtalen har et forebyggende og helsefremmende fokus (se mer informasjon lenger ned på siden). Vi kommer gjerne hjem til deg, men samtalen kan også foregå i et av kommunens lokaler.

Hvem er tilbudet for?

Innbyggere i Kristiansand kommune det året man fyller 80 år (tidligere 78 år).

Tilbudet gis ikke til innbyggere som har faste kommunale helsetjenester, bor på sykehjem eller bruker dagsenter og liknende, fordi disse allerede har kontaktpersoner i kommunen.

Hensikten med tjenesten

Hensikten med tjenesten er å få en samtale om det som fremmer helse og livskvalitet. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Samtalen setter fokus på de ressursene du har til rådighet i møte med utfordringer, og hvordan du best kan bevare evnen til å fortsette å gjøre det som er viktig for deg. Du får informasjon (skriftlig og muntlig) for å kunne planlegge for egen alderdom på en smart måte. Små endringer kan gi store helsemessige gevinster.

Videre kan vi gi informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansand tilpasset dine behov.

Hva er en helseveiledende samtale?

Ved tilbud om helseveiledende samtale, får du et brev om hjemmebesøk. Dersom det fungerer bedre for deg kan samtalen foregå i et av kommunens lokaler.

En helseveiledende samtale har flere mål og et bredt innhold. Det kan for eksempel handle om:

  • Å bli bevisst egne ressurser
  • Å få kunnskap om helsefremmende og forebyggende faktorer
  • Å gi personlig veiledning knyttet til enkle tiltak du kan gjøre for å bedre eller bevare din funksjon og helse
  • Å lytte dersom du har utfordringer du ønsker å drøfte
  • Å oppmuntre til å fortsette med gode og aktive vaner
  • Å informere om aktiviteter og tilbud i Kristiansand
  • Å sette i gang refleksjoner rundt din hverdag og din helse

Brosjyre

Ulike tilbud i kommunen

Aktiv senior - Seniorsentertjenesten
Oversikt over aktivitetstilbud i Kristiansand kommune
Aktivitetskalender (frivillige lag og foreninger i Kristiansand)
Dnt-Sør
Frisklivssentralen
Frivillig arbeid (Nettsted for deg som ønsker å bidra med frivillig arbeid)
Kristiansand folkebibliotek
Opp av go'stolen (Brosjyre)
Seniorkilden
Seniorkino
Sterk og stødig (Gruppetrening for seniorer via Frisklivssentralen)    

Brosjyrer/nettsider

65+ Øvelser som holder deg i form (Brosjyre)
Alkohol og legemidler (Brosjyre)
Bilkjøring (Brosjyre)
Bli frivillig? (Brosjyre)
Bolig (Brosjyre)
Fallforebygging (Brosjyre)
Kosthold (Brosjyre)
Røyking (Brosjyre)
Seksuell helse hos eldre (Brosjyre)
Sorg (Brosjyre)
Sov godt (Brosjyre)
Tannhelse (Brosjyre)
Før livet endres (Brosjyre om bl.a fremtidsfullmakt, testament, arv osv)
Brannforebygging (nettside)


Rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunen (2016)
Brev om forebyggende hjemmebesøk fra Regjeringen (2021)
Forebyggende hjemmebesøk (Film fra Helsedirektoratet)
Forebyggende hjemmebesøk (Film fra Helsedirektoratet)

KONTAKT

Hilde Fleitscher (ergoterapispesialist i eldres helse)
Telefon: 41 58 32 33 (mandag-fredag mellom 08.30 -15.00)

 

Hilde Greibesland (ergoterapeut)
Telefon: 91 55 48 78 (mandager mellom 08.30-15.00)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost