Helseveiledning for seniorer

ENDRINGER PÅ GRUNN AV KORONA-PANDEMI

  • Tilbud om hjemmebesøk blir gitt aleneboende uten tjenester.

KORT FORTALT

Helseveiledning for seniorer (også kjent som «forebyggende hjemmebesøk») er en råd- og veiledningstjeneste med fokus på forebyggende og helsefremmende tiltak. Tjenesten tilbyr helseveiledning til hjemmeboende personer det året du fyller 78 år.

Eldre i Kristiansand føler seg stort sett aktive med god livskvalitet. Forskning viser at det er i 80-årene større endringer kan skje. Tjenesten "Helseveiledning for seniorer" ønsker å styrke eldres muligheter til å bo trygt hjemme lengst mulig og ha en aktiv og meningsfull hverdag.

Hvem er tilbudet for?

Innbyggere i Kristiansand kommune får en invitasjon til seniorseminar det året de fyller 78 år. Dersom man ikke har mulighet eller ønske om å delta på seminaret, kan få tilbud om personlig helseveiledning/samtale. Du bestemmer hvor du ønsker at samtalen skal finne sted. Vi kommer gjerne hjem til deg, men samtalen kan også foregå i et av kommunens lokaler.

Tilbudet gis ikke til innbyggere som mottar omfattende kommunale hjemmetjenester, bor på sykehjem eller bruker dagsenter, fordi disse allerede har kontaktpersoner i kommunen.

Hensikten med tjenesten

Hensikten med tjenesten er å få en samtale om det som fremmer helse og livskvalitet. Målet med besøket er at eldre skal leve et godt og selvstendig liv.

Samtalen setter fokus på de ressursene du har til rådighet i møte med utfordringer, og hvordan du best kan bevare evnen til å fortsette å gjøre det som er viktig for deg. Du får informasjon (skriftlig og muntlig) for å kunne planlegge for egen alderdom på en smart måte. Små endringer kan gi store helsemessige gevinster.

Videre kan vi gi informasjon om hvilke tilbud som finnes i Kristiansand tilpasset dine behov.

Årlig seniorseminar

Hjemmeboende borgere i Kristiansand får invitasjon til seniorseminar det året de fyller 78 år. 

Seniorseminar 2019

Helseveiledende samtale

Ved tilbud om helseveiledende samtale, får du et brev om hjemmebesøk. Dersom det fungerer bedre for deg kan samtalen foregå i et av kommunens lokaler.

En helseveiledende samtale, enten det er hos oss eller hjemme hos deg, har flere mål og et bredt innhold:

• Å bli bevisst egne ressurser
• Å få kunnskap om helsefremmende og forebyggende faktorer
• Å gi personlig veiledning knyttet til enkle tiltak du kan gjøre for å bedre eller bevare din funksjon og helse
• Å lytte dersom du har utfordringer du ønsker å drøfte
• Å oppmuntre til å fortsette med gode og aktive vaner
• Å informere om aktiviteter og tilbud i Kristiansand
• Å sette i gang refleksjoner rundt din hverdag og din helse


Brosjyre 

Seniortilbud

Aktiv senior - Seniorsentertjenesten
Dnt-Sør
Frisklivssentralen
Frivillig arbeid (Nettsted for deg som ønsker å bidra med frivillig arbeid)
Kristiansand folkebibliotek
Opp av go'stolen (Brosjyre)
Seniorkilden
Seniorkino
Sterk og stødig (Gruppetrening for seniorer via Frisklivssentralen)    

Brosjyrer/nettsider

65+ Øvelser som holder deg i form (Brosjyre)
Alkohol - eldre og klokere (Brosjyre)
Bli frivillig? (Brosjyre)
Forebygge fall (Brosjyre)
Prat om mat (Brosjyre)
Røyking (Brosjyre)
Senior og klar for å skifte bolig (Brosjyre)
Seksuell helse hos eldre (Brosjyre)
Sorg (Brosjyre)
Sov godt (Brosjyre)
Spiser du for lite? (Brosjyre)
Tannhelse (Brosjyre)
Brannforebygging


Rundskriv om forebyggende hjemmebesøk i kommunen
Forebyggende hjemmebesøk (Film fra Helsedirektoratet)
Forebyggende hjemmebesøk (Film fra Helsedirektoratet)

KONTAKT

Hilde Fleitscher (ergoterapispesialist i eldres helse)
Telefon: 41 58 32 33 (mandag-fredag mellom 08.30-15.00)

 

Hilde Greibesland (ergoterapeut)
Telefon: 91 55 48 78 (mandager mellom 08.30-15.00)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost