Pårørende

Kort fortalt

  • Som pårørende kan du få støtte og bistand fra ulike tilbud.
  • Det er utarbeidet en egen veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenestene.

Informasjon om å være pårørende.

Du kan finne informasjon om pårørendes rettigheter i:

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, Helsedirektoratet (2017)

Du kan også ta kontakt med NKS Veiledningssenter på telefon 35 52 77 05. 

Mer informasjon om veiledningssenteret finner du her.

Drop-in tilbyr samtaler/veiledning for deg som er pårørende torsdager fra klokka 10.00 -15.00  i Aquarama, første etasje. Telefon 910 03 551

Mer informasjon om Drop-in finner du her.

Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) på Sørlandet Sykehus HF tilbyr mestringskurs med informasjon, veiledning og støtte til deg som pårørende. Det planlegges kurs både i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

Kursene er et samarbeid mellom ARA, kommuner i Agder, en pårørende med egenerfaring samt Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Sørlandet Sykehus HF.

Du kan finne mer informasjon på nettsidene til LMS om kursene, også hvordan du melder deg på.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon