Hasjavvenningstilbud

KORT FORTALT

 • Vi tilbyr hjelpetiltak for ungdom og unge og voksne opp til 30 år, som ønsker hjelp til å slutte med cannabis (hasj og marihuana). 
 • Vi er et frivillig og gratis tilbud
 • Du trenger ikke henvisning for å få hjelp hos oss.

Vi tilbyr

 • Bevisstgjøringssamtaler: 3-4 samtaler knyttet opp mot faktakunnskap om cannabis, bevisstgjøring og refleksjon om bruk, samt motivasjon for endring.
 • Individuelle hasjavvenningsprogram: programmet følger fasene som ungdommen går gjennom når hun/han slutter med cannabis og gir råd, veiledning og støtte gjennom psykisk og sosialt vanskelige perioder.
  En støttespiller/instruktør møter brukeren til regelmessige samtaler under en
  2-3 måneders periode, og tar utgangspunkt i ungdommens behov og utfordringer. Det tilbys videre oppfølging ved behov.          
 • Vi jobber med atferdsendring og har fokus på anerkjennelse, forebygging av tilbakefall, relasjonsbygging og helhetlig tenkning. 
  Det legges til rette for å få brukeren ut i aktivitet, skole eller jobb.
 • Tverrfaglig samarbeid ved behov.  

  Ta gjerne kontakt for en samtale. 

 

Kontaktinformasjon

Madelene Skårdal, hovedansvar for unge voksne 18-30 år.
Telefon: 906 02 964.       

 

Håvard Berge, hovedansvar for ungdom under 18 år.
Telefon: 951 96 705.