Fysioterapeuter med driftstilskudd

KORT FORTALT

- Kommunen har avtale med 68 private fysioterapeuter

- Du tar direkte kontakt med de fysikalske instituttene for å avtale tid. 

- Du får dekket deler av behandlingen gjennom folketrygden. 

68 fysioterapeuter har driftsavtale med Kristiansand kommune.

Hos fysioterapeuter med driftsavtale betaler du en egenandel opp til frikort egenandelstak 2. 

Les mer om ordningen på helsenorge.no

Her finner du en oversikt over Kristiansand kommunes fysioterapeuter med driftsavtale:

Fysioterapeuter med driftsavtale