Smittevern

Kort fortalt

Smittevernet holder oversikt over og arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer både i institusjonene og  i kommunen for øvrig.

Smittevernressurser

Ressurser i kommunen som har viktige smittevernoppgaver er blant annet:

  • Smittevernoverlege Dagfinn Haarr, telefon 482 67 701
  • Hygienesykepleiere med ansvar for blant annet infeksjonskontroll på sykehjem
  • Vaksinasjonskontor, som også driver smitteverntjeneste med tuberkulosekontroll.  

Aktuelle dokumenter

  • Smittevernplan
  • Infeksjonskontrollprogram for sykehjem