Kreftkoordinator

Et tilbud til kreftrammede og deres pårørende

Ferieavvikling

Kommunens kreftkoordinatorer er utilgjengelig på grunn av ferieavvikling i perioden fra mandag 6.juli
til og med fredag 24.juli.

Ved behov ta kontakt med Innbyggertorg som videreformidler kontakten.

Endring av tjenesten på grunn av koronavirus

Kreftkoordinator er fortsatt operativ, men først og fremst pr telefon. Kreftkoordinator kan ha møter i eller utenfor hjemmet når det anses som nødvendig.   

 

Kommunen er pålagt å beskytte sine innbyggere mot spredning av koronaviruset, og fysiske møter utføres derfor etter kommunens gjeldende smittevernregler.

 

Kontaktinformasjon til kommunens to kreftkoordinatorer finner du nederst på siden.

 

Alternativt kan en ta kontakt med Kreftforeningens rådgivningstjeneste på telefon 21 49 49 21.

Hva gjør en kreftkoordinator?
 • Gir støtte, råd og veiledning til deg som har/har hatt kreft samt for deres pårørende 
 • Trenger en fagperson å prate med når livet har tatt en ny og ukjent retning
 • Oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen
 • Være en veiviser og bidra til at pasienten kan komme tilbake i jobb og vanlig hverdag etter endt behandling 
 • Kreftkoordinator kan kontaktes for pårørende også etter at døden har inntruffet
Hvilke oppgaver har en kreftkoordinator?
 • Ressursperson både før, underveis og etter endt behandling
 • Viktig samarbeid med spesialist –og kommunehelsetjenesten (sykehus, fastlege, hjemmesykepleie, helsesykepleie) samt kreftforeningen og pasientforeninger
 • Oppfølging og støtte av barn og ungdom som på en eller annen måte er berørt av kreft
 • Støttefunksjon overfor skole/barnehage/helsesykepleier hvor barn er pårørende
 • Være til hjelp og støtte der mor eller far har kreft eller i familier med kreftsyke barn
 • Gi råd om kosthold og ernæring

Kreftkoordinator er til vanlig tilgjengelig på telefon og utfører i tillegg hjemmebesøk eller samtaler på kontor.

Brosjyre

Brosjyre

Relaterte lenker

Kreftforeningen 

HelseNorge.no

Sørlandets rehabiliteringssenter

Montebellosenteret

KONTAKT

Reidun Berge Abelsæth (spesialsykepleier)

Telefon: 468 29 653 (mellom 08.30-15 mandag-fredag)

 

Linda Hanisch (spesialsykepleier)

Telefon: 902 18 821 (mellom 08.30-15 tirsdag og torsdag)

 

Besøksadresse (etter avtale): Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost