Kreftkoordinator

Et tilbud til kreftrammede og deres pårørende

Om kreftkoordinator
  • Hjelper kreftrammede og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet og også etter endt behandling
  • Bidrar med å koordinere hverdagen for kreftsyke, pårørende, familie og barn
  • Har oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen
  • Bidrar til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
Hva kan kreftkoordinator hjelpe deg med?
  • Være en ressursperson for deg som kreftrammet eller pårørende
  • Gi råd og veiledning om diagnose, behandling og rehabilitering
  • Være en samtalepartner som kan bidra til å sortere tanker i en vanskelig tid
  • Bistå i samarbeid mellom deg, fastlegen, spesialist-helsetjenesten og kommunen
  • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørende

Kreftkoordinator er til vanlig tilgjengelig på telefon og utfører i tillegg hjemmebesøk eller samtaler på kontor.

Brosjyre

Brosjyre

Relaterte lenker

Kreftforeningen 

HelseNorge.no

Sørlandets rehabiliteringssenter

Montebellosenteret

KONTAKT

Reidun Berge Abelsæth (spesialsykepleier, 100 % stilling)

Telefon: 468 29 653 

 

Linda Hanisch (spesialsykepleier, 50 % stilling)

Telefon: 902 18 821 

Linda er fraværende på ubestemt tid

 

Besøksadresse (etter avtale): 
Gyldengården (Gyldenløvesgate 23)

 

Epost