Jobbsjansen

KORT FORTALT

 • Jobbsjansen skal øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og har behov for grunnleggende kvalifisering
 • Deltakerne skal få hjelp til å komme i jobb eller utdanning
 • Individuelt tilpassede program skal gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet
 • Det er et samarbeid mellom IMDi, NAV og Kristiansand kommune.

Hva skjer i Jobbsjansen:

En fast kontaktperson vil følge opp deltakeren. Sammen skal vi:

 • Finne ut hva vi kan gjøre for å hjelpe deltakerne med å begynne i utdanning eller i jobb.
 • Lage en ukeplan som passer til hver enkelt deltaker.
 • I planen skal det lages et heldagsprogram som er tilpasset hver enkelt deltaker.

Eksempler på aktiviteter:

 • Kurs eller arbeidstrening som fører til et fagbrev, kompetansebevis eller jobb.
 • Undervisning i grupper med ulike temaer.
 • Aktiviteter: Møteplasser, sosiale treff med andre deltakerne, bedriftsbesøk.
 • Praksis i en bedrift med fokus på arbeidsnorsk, kultur, regler i arbeidslivet mv.

Hvem kan være med?

 • Kvinner med minoritetsbakgrunn som er mellom 18 og 55 år.
 • Enslige, kvinnelige forsørgere med innvandrerbakgrunn som mottar overgangsstønad.
 • Det må ha gått minst to år siden deltakeren avsluttet introduksjonsprogrammet.
 • Innvandrerkvinner som mottar sosialhjelp kan omfattes av ordningen. Deltakelse i ordningen skal imidlertid være frivillig. Ordningen skal ikke benyttes som et ledd i vilkår om aktivitetsplikt jf. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 20 og § 20 a. Innvandrerkvinner som er omfattet av Kvalifiseringsprogrammet (KVP) ihht. sosialtjenestelovens § 29 er ikke i målgruppen for Jobbsjansen.

Støtte til deltakerne:

Deltakerne kan få støtte mens de er med i Jobbsjansen. I 2023 er det 118 620, - kroner i året.

 

Kontaktinformasjon

Jørn Kildedal
Prosjektleder
Mobil: 955 23 964
E-post

 

Syed Khalil Yousafi
Yrkesveileder
Mobil: 413 87 635
E-post 

 

Lene Biørn
Yrkesveileder
Mobil: 949 88 183
E-post