Ressurssenteret

KORT FORTALT

  • Ukrainske flyktninger får på ressurssenteret tilbud om hjelp til å søke om alternativ mottaksplassering (AMOT) og bosetting i kommunen. 
  • Tilbudet innebærer at søknader blir raskere behandlet.
  • Kristiansand kommune anbefaler at flyktninger fra Ukraina som befinner seg i kommunen bruker tilbudet.   

Foto av Ressursenteret

Enslige flykninger må ha fylt 18 år for å kunne søke AMOT. 

Les mer om AMOT i Kristiansand her 

Les hva som skjer etter ankomst til Norge frem til bosetting i Kristiansand. 

Se også nyhetssak om ressurssenteret.


Ressurssenteret jobber også med dette: 

  • Bosettingsteam for flyktninger (flyttet fra Kongsgård skolesenter)
  • Oppfølging av enslige mindreårige flyktninger
  • Lavterskeltilbud for enslige mindreårige flyktninger
  • Oppfølging av familiegjenforente
  • Oppføling av bosatte flyktninger i alderen 65+
  • Flyktninger som har fått familiegjenforening   

Svært mange ukrainske flyktninger skal bosettes i Norge. Saksbehandlingstiden er lang i UDI og IMDI. Når at kommunen tar et større ansvar for AMOT og bosetting vil ventetiden for flyktningene gå ned. Flyktningene trenger stabilitet og informasjon om bosettingsprosessen.  

To erfarne ansatte fra integreringsenheten jobber på fulltid. Bemanningen økes ved behov.    

Kontaktinformasjon

Ressurssenteret
Kristian IVs gate 26
4612 Kristiansand S

Åpningstider: mandag-fredag 08-15:30 

Telefon: 911 79 349 

Epost 

Det er ikke drop-in. Alle må ha bestilt time.

Besøksadresse:

Kristian IVs gate 26a
4612 Kristiansand