Integreringsenheten

Integreringsenheten skal ved hjelp av et integreringsmottak, godt bosettingsarbeid og introduksjonsprogram sikre at flyktninger får en god start på integreringsprosessen og et godt grunnlag til å meste livet.