Hospitering Helse og mestring

KORT FORTALT

  • Kristiansand kommune og Sørlandet sykehus HF har siden 2010 hatt en forpliktende samarbeidsavtale om en gjensidig hospitering
  • Hospiteringer et tidsavgrenset opphold hvor du som hospitant deltar uten å ha selvstendig ansvar. 
  • Tilbudet gis faste uker vår og høst, og søknadsfrister er 15. juni og 15. desember. 

Hensikten

  • Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt
  • Økt forståelse om forvaltningsnivåene
  • Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med
  • Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres
  • Økt kunnskap om helhetlige pasientforløp

Hvor

Fast ansatte i Kristiansand kommune har følgende hospiteringsmuligheter ved SSHF:

Hospitering ved SSHF  

Fast ansatte ved SSHF har følgende hospiteringsmuligheter i Kristiansand kommune:

Hospiteringsalternativ 1 - for sykepleiere og vernepleiere

Hospiteringsalternativ 2 - for ansatte som arbeider med rus, avhengighetsbehandling, psykisk helse og psykiatri

Hospiteringsalternativ 3 - for ergoterapeuter og fysioterapeuter

Hospiteringsalternativ 4 - Legevakta i Kristiansand kommune - for sykepleiere

Hospiteringsalternativ 5 - Familiens hus - for helsesykepleiere og jordmødre

Hvordan søke

Sykehusansatte kan søke hospitering i Kristiansand kommune her. 

Målsetting

Formålet med avtalen er å formalisere, organisere og implementere samarbeid om kompetanseutveksling i form av hospitering mellom Sørlandet sykehus HF og Kristiansand kommune.

Dette gjøres ved utveksling av medarbeidere i tidsavgrensede perioder, for å overføre fagkompetanse, systemforståelse og organisasjonsforståelse mellom partene.

Dette vil bidra til å fremme samhandling mellom kommuner og helseforetak gjennom gjensidig dialog og informasjonsutveksling i tillegg til kompetanseoverføring.

Dette er sentrale samhandlingselementer og helt avgjørende for å sikre gode tjenester og pasientforløp.

Ordningen er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og delavtale 6, «Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveklsing og for faglig nettverk og hospitering».

Du kan lese hospiteringsavtalen her

KONTAKT