Aktivitetstilbud psykisk helse og rus

KORT FORTALT

  • Vårt mål er at alle i målgruppen skal ha mulighet til å leve aktive liv
  • Det er et mangfoldig aktivitetstilbud i hele kommunen.
  • Tilbudet er lavterskel og for deg som er bosatt i Kristiansand
  • Vi møter alle med fokus på muligheter og ressurser.

Koronasituasjonen  

Aktivitetstilbudene har et litt redusert tilbud for å ivareta gode smittvernsrutiner. Ta gjerne kontakt med det enkelte tilbud dersom du har spørsmål.

Får du kan delta i aktiviteter og tilbud:

Du må være frisk og ikke ha sympt på forkjølelse, influensa eller luftveisinfeksjoner.

Du må ikke ha vært i kontakt med noen som er smittet av koronaviruset.

Du må holde 1m avstand til andre mennesker.'

Du må vaske hendene eller bruke antibac når du kommer inn i lokalet.

  • Energiverket har telefonvakt på alle hverdager fra kl 09 - 15 tlf 41494585
  • Huset har telefonvakt på alle hverdager fra kl 09 - 15 tlf 38111040 - 90764261
  • Treffpunktet har telefonvakt mandag og torsdag tlf 93051617
  • Veksthuset har telefonvakt tirsdag og torsdag 95175277
  • Søgne kontaktsenter har telefonvakt tirsdager og torsdager 90770573.

Annen informasjon på denne nettsiden siden kan inneholde feil. Det kan hende informasjonen ikke gjenspeiler tjenesten som blir gitt under koronasituasjonen.

 

  Aktivitetstilbudene

Aktivitetstilbudene er for deg med utfordringer innen psykisk helse eller rus. Vi vil at alle i målgruppa skal ha mulighet til å leve aktive liv, delta i meningsfylte aktiviteter og et godt sosialt fellesskap.

I aktivitetstilbudene møter vi alle ut fra et recovery-perspektiv. Dette betyr at vi fokuserer på dine mål og muligheter. Derfor er vi opptatt av hva som er viktig for deg. Som deltaker i aktivitetstilbudene er du aktivt med og påvirker hvilke grupper og aktiviteter vi skal gjennomføre.

Vil du bli deltaker?

Tilbudene er for deg som er bosatt i Kristiansand kommune. Ta kontakt med det enkelte aktivitetstilbud for omvisning og en kartleggingssamtale.

Her kan du se litt av mangfoldet og mulighetene som er i aktivitetstilbudene

Get up challenge

Dagsturer sommeren 2020

Sommerturer med brukerrådet

Sommerturer 2020
Søgne kontaktsenter

Foto: Linn Christin Solberg

Foto: Linn Christin Solberg

Lundeveien 34, 4640 Søgne. Telefon: 907 70 573

Informasjon om Søgne kontaktsenter

Veksthuset

Veksthuset holder til i Nodeland sentrum og har små aktivitetsgrupper med variert innhold etter interesser og behov.

Åpningstidene er:

Mandag: 10 - 13.

Tirsdag: 10 - 14.30

Onsdag: 10 - 14.30

Torsdag: 10 - 14.30 (Oddetallsuker 16.30 - 20)

Adresse:

Songdalsvegen 52, 4645 Nodeland

Telefon: 951 75 277.

Facebook

Huset i Vågsbygd

Bilde av Huset

På Huset vil du møte et livlig og inkluderende miljø hvor samvær, samhandling, hygge og nettverksbygging er sentralt. Vi har et ukeprogram av aktiviteter som omfatter bla.; musikkaktiviteter som lyttegruppe, band og sang-samspill, gitarundervisning. Malegruppe for nybegynnere og viderekomne, hobbyaktiviteter, keramikk o.l. Huset har også svømming hver fredag. Fredager holdes også Kaffe & kultur med kaffemat, allsang eller quiz, det holdes ofte husmøte, og av og til Fredagspraten. I sistnevnte inviteres spennende gjester til et møte med Huset og dets deltakere. Huset legger opp til stor grad av brukermedvirkning og deltakelse i forhold til gjennomførsel av aktiviteter. Utenom de faste ukeaktivitetene er fellesopplevelser sentralt. Det kan innebære fellesturer, f.eks. til Oslo, Danmark, museer, kino eller hyggelige og spennende steder i nærområdet.  

Temagruppa: Hver tirsdag fra kl 12-15. Det er en gruppe for deg mellom 20-40 år, hvor samhandling og sosiale aktiviteter står sentralt. Gjennom de forskjellige aktivitetene i gruppa, som gruppa gjerne foreslår selv, vil deltakerne bli bedre kjent med hverandre, og kanskje også lære noe nytt om seg selv. Temagruppa er gratis.  

Adresse:

Nordre Hovedgårdsvei 18

Telefon: 38 11 10 40 - 907 64 261

Facebook

Energiverket

Bilde av Energiverket

Foto: Leif Roar Kalleberg

Energiverket er et lavterskel aktivitetstilbud for deg som har utfordringer i forhold til psykisk helse eller rus. Vi tror på muligheter og fokuserer på glede, aktivitet og fellesskap. Her er det et stort mangfold av aktiviteter, grupper og kurs.

På Energiverket finner du kafe Påfyll som er åpent for alle. Her kan du kjøpe rimelig hemmelaget mat, delta på åpne arrangementer og her er det lett å bli kjent med andre deltakere og kafegjester.

Friluiftsliv, trening og bevegelse, kreative og skapende aktiviter, kor og musikk og ulike mestrings og utviklingsgrupper finner du på Energiverket.

Aktivitetsoversikt

Sommeraktiviteter

Adresse: Tangen 11 - Kristiansand

Tlf: 38102130/414 94 585

Facebook

Treffpunktet

På Treffpunktet er det kreative og skapende aktiviteter og grupper. Dette kan være re-design, søm, håndarbeid, leire, glass osv.

Vi er også en sosial møteplass og arrangere tur med og uten overnatting etter innspill fra deltakerne.

Adressen er:

Strømmeveien 85

Tlf: 93051617

Facebook

Kontaktsenteret i Lømslandsvei

Kontaktsenteret er et lukket gruppetilbud til deg som trenger et strukturert og forutsigbart aktivitetstilbud. Her kan du få tildelt plass etter søknad. Det er venteliste for å få plass i gruppetilbudet.

Hvordan søke om plass?

 

 

Mandat brukerrådet i aktivitetstilbudene

Mandat til brukerrådet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natur og psykisk helse

Aktivitetstilbudene arrangerer årlig en scandinavisk campkongeranse med temaet "natur og psykisk helse"

Camp-Bragdøya

 

Kontaktinformasjon