Helsestasjon og skolehelsetjeneste

Helsestasjonene reduserer aktiviteten fra fredag 13. mars, og begrenser driften til det absolutt nødvendige.

Dørene inn til helsestasjonen er låst, det er plassert en ringeklokke ved alle inngangsdører. Ansatte vil møte de som ringer på og stille spørsmål om Korona smitte.For de som skal inn på helsestasjonen henstilles det til å holde god avstand. 

Barn og familier med sykdomssymptomer som luftveisplager, feber, hoste ol. skal ikke møte opp på helsestasjonen. 

 

Helsestasjonen gir beskjed til de som får avlyst timeavtalene sine. 

For øvrig informasjon se; https://www.kristiansand.kommune.no/tema/korona/

Samtaler med barn om koronavirus;