Byrom, parker og turløyper

 • nyhetsbilde
  Stupetårn i Bertes
  I prosjektet inngår ny betongbrygge og stupetårn med høydene 3, 5 og 10 meter.
  27.04.2022
 • nyhetsbilde
  Elveparken
  Ny utforming av Elveparken der Christian Quart broa møter Elvegata og Kvadraturen.
  26.04.2022
 • nyhetsbilde
  Postveien mellom Kyrtjønn og Grostøl
  Parkvesenet har utbedret turveiforbindelsen mellom Kyrtjønn og Grostøl.
  15.04.2022
 • nyhetsbilde
  Kvernhusløypa
  Kvernhusløypa på Langenes er en flott turløype som ligger mellom Langenes skole og Åros.
  15.04.2022
 • nyhetsbilde
  Turvei fra Kuholmsbukta til Prestebekken
  Den siste strekningen på en turveiforbindelse mellom Kuholmsbukta og turveien langs Prestebekken, ble ferdigstilt i mars dette året.
  30.03.2022
 • nyhetsbilde
  Brygger i Ny-Hellesund
  Det er bygd 2 nye brygger i Ny-Hellesund, på Helgeøya og Kapelløya.
  26.11.2021
 • nyhetsbilde
  Suldalen bomiljøpark
  I samarbeid med Øvre Grim velforening, har parkvesenet etablert Suldalen bomiljøpark - et trivelig møtested sentralt i Suldalen.
  15.04.2021