Rognelia

Fornyelse av kommunale vann- og avløpsrør i Rognelia.

PÅGÅENDE PROSJEKT

  • Anleggsområde: Rognelia
  • Oppstart: Påske 2022
  • Estimert sluttdato: Desember 2022
  • Det ble avholdt et folkemøte om prosjektet 30.mars 
    Ta kontakt med prosjektleder i Ingeniørvesenet ved øvrige spørsmål. 

Hovedledningene i Rognelia er i dårlig stand, og står for tur til å bli fornyet. Arbeidet på de kommunale rørene vil starte etter påske. Prosjektet planlegges ferdigstilt inn mot sommeren.

Arbeidene vil medføre graving i gater i området, og det må forventes ulemper i form av støy og vanskelige kjøreforhold. Videre vil deler av veien i
graveområdet være stengt for gjennomkjøring og redusert fremkommelighet til enkelte berørte eiendommer må i korte perioder påregnes.

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Ola Skår Dahl
E-post: Ola.Skar.Dahl@kristiansand.kommune.no
Telefon: 95 33 07 23

Kart som viser anleggsområdet

Kart med anleggsområdet finner du her.

Rognelia