Forskrift om  utleie av elsparkesykkel

Forskriften handler om ordning for tillatelse for utleie av små elektriske kjøretøy. Forskriften fastsetter krav som skal stilles  i Kristiansand kommune.

Et stort antall elsparkesykler i bybildet kan medfører utfordringer. Derfor ønsker Kristiansand kommune å opprette gode og klare retningslinjer for utleievirksomheten av elsparkesykler i kommunen, blant annet for å sikre en ryddig drift i det offentlige rom. I tillegg er det ønskelig at utleie av elsparkesykler kan inngå i et helhetlig mobilitetstilbud som kan bidra til å nå nullvekstmålet.

Forskriften handler om en ordning for tillatelse for utleie  av små elektriske kjøretøy (elsparkesykler). Forskriften fastsetter krav som skal stilles for at utleiere av elsparkesykler skal kunne drive sin virksomhet i Kristiansand kommune:

  • hva slags type kjøretøy det gis tillatelse til
  • krav om tillatelse og antall tillatte kjøretøy og utleiere
  • detaljene rundt anskaffelse og tillatelse, krav til søknad og vilkår for å drive utleie
  • praktiske forhold knyttet til tillatelsesordningen og forvaltning av denne
  • gebyr for dekning av kommunens utgifter knyttet til tillatelsesordningen

Forskriften

Kristiansand kommune har i denne perioden inngått avtale med firmaene Voi og Bolt om utleie av elektriske sparkesykler. Avtalen administreres sammen med AKT.

Politisk behandling

Vedtak forskrift

Saksframlegg og vedtak fra formannskapet 26.01.22

Forslag til forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn i Kristiansand kommune

Fagnotat – kommentarer til forslag til forskrift

Transportøkonomisk institutt (Tøi) rapport

Høringsbrev

Adresseliste