Skifter vann- og avløpsrør for de neste 100 år

Prosjekt «Vestre Strandgate» starter 20. april og vil vare i godt over et år. Vann- og avløpsnettet skal fornyes fra Havnegata ved Tolletaten, over Vestre Strandgate og videre opp til Tordenskjolds gate. De nye rørene skal vare i minst 100 år.

Prosjektleder Jørund Haugland

Prosjektleder Jørund Haugland peker på stedet hvor arbeidet starter opp, ved Havnegate der Tolletaten holder til. Først etter ferien graves det over Vestre Strandgate. Foto: Kari Anne Candasamy

– Vann og avløpsrør skal skiftes og oppdimensjoneres fra havna, like sør for bygget der Tolletaten holder til, og opp til Vestre Strandgate. Deretter videre opp Vestre Strandgate helt frem til Tordenskjolds gate, forteller prosjektleder Jørund Haugland i vann- og avløpsenheten i Kristiansand kommune.  

 Det skraverte området på kartet viser hvor det skal graves.

Før fellesferien skal det graves fra havna og opp til Vestre Strandgate. Etter fellesferien graves det over Vestre Strandgate og fortsetter oppover mot Tordenskjoldsgate.
–  Dette er et omfattende arbeid som vil pågå et godt stykke inn i 2021, sier Haugland.  Han legger til at de nye rørene har en levetid på minst 100 år. Han har også kontaktet andre firma som har infrastruktur i området og tilbudt seg å legge rør for dem, slik at det ikke skal være nødvendig å grave i gaten igjen på mange år.

Trafikkavviklingen i graveperioden  

Gravearbeidet vil få innvirkning på trafikkavviklingen, men det er forsøkt funnet gode løsninger.

– At det blir ekstra kø i rushtrafikken er nok likevel ikke til å unngå, sier Haugland. Det blir innsnevringer i veibanen forbi anleggsområdet, slik at det bare er ett kjørefelt i hver kjøreretning som er åpent.

Fotgjengere vil stort sett kunne ferdes som normalt i området. Dersom det må graves i fortau vil det legges gangbro over gropen.  

Sidegatene vil være åpne for trafikk via Vestre Strandgate, så langt det er mulig. Dette gjelder Tordenskjolds gate, Kristian IVs gate, Henrik Wergelands gate, Skippergata og Gyldenløves gate. Kryssene må likevel stenges når det graves i de enkelte veikryss. Det vil da være omkjøring via Festningsgata.  

Agder kollektivtrafikk har utarbeidet en løsning for at kollektivtrafikken skal flyte greit ved at bussene kan bruke Havnegata.  

Oppdatert informasjon om prosjektet vil være tilgjengelig på denne siden: www.kristiansand.kommune.no/vestrestrandgate

Kontaktinformasjon

Prosjektleder Jørund Haugland
E-post: Jorund.Haugland@kristiansand.kommune.no 
Telefon: 413 61 264

Produksjonsleder Jan Ove Tveit
E-post: Jan.Ove.Tveit@kristiansand.kommune.no
Telefon: 415 35 084