Skinnarsmoen

KORT FORTALT

  • Fornyelse av kommunale vannledninger. 
  • Prosjektet hadde oppstart i August 2021, og er ferdigstilt helt frem til jernbanen. Gjenstående arbeid er kryssing av jernbane og utføres i samarbeid med Bane nor. Dette arbeidet er planlagt utført våren 2022.
  • Prosjektet planlegges gjennomført med tradisjonell oppgraving av vannledning samt NO-dig ved utskiftning av vannrørene.
    NO-dig er gravefrie metoder, hvor ledningen rehabiliteteres/erstattes uten oppgraving. Dette krever noe mer plass i hver ende av aktuell ledningstrase, men er kostnads og tidseffektivt.

 

Skinnarsmoen graveområde.

Kontaktinformasjon