Eg pumpestasjon/Elvegata

KORT FORTALT

  • Prosjektet startet opp 22.03.2021 og vil vare ut september/okober 2021
  • Bygget utvides med ca 25m2 mot Otra
  • Arbeidet omfatter utvidelsen av eksisterende pumpestasjon samt oppgradering av utvendige vann- og avløpsledninger.

byen.jpg

Eg Pumpestasjon

Arbeid på vann- og avløpsanlegg i Elvegata

Fredag 10.12.21 skal Ingeniørvesenet i gang med gravearbeid for fremtidig ny pumpeledning for spillvann i Elvegata. Dette arbeidet utføres i forbindelse med arbeid og oppgradering på Eg pumpestasjon.

Elvegata vil i anleggsperioden være stengt for trafikkgjennomgang, men holder åpent for myke trafikanter. Anleggsperiode er antatt å vare fremt til januar 2022.

Elvegata graveområde

Kontaktinformasjon