Vaktheia

KORT FORTALT

  • Fornyelse av kommunal avløpsledning (ca 280m). Prosjektet starter opp i desember 2021/januar 2022. Oppstart og varighet er noe avhengig av disponibel kapasitet i vår produksjonsavdeling spesielt på vinterstid med tanke på brøyteberedskap. 
  • Arbeidene vil medføre graving i område der kloakkrøret ligger, og det må forventes ulemper i form av støy og redusert framkommelighet.

Vaktheia graveområde.

Kontaktinformasjon