Dvergsnesveien

KORT FORTALT

  • Kristiansand kommune er i gang med å etablere 2 nye hovedvann- og avløpsledninger fra Hånes kryss til Strømme skole. Ledningsstrekk fra Hånes kryss til Snikkedalen samt gjennom skolegården (arbeid utført i sommerferien) er nå etablert. Neste etappe vil være fra gang- og sykkelundergangen ved Strømme skole til innkjørselen til Sukkevannshallen. 
  • Prosjektet starter opp i uke 38 og vil vare frem til midten av desember.
  • Gang- og sykkelsti langs Dvergsnesveien stenges i perioden anleggesarbeidet pågår.

Dvergsnesveien graveområde.

Kontaktinformasjon