Fasiliteter

Her finner du informasjon om hva vi tilbyr i småbåthavnene.

Oversikt over fasiliteter i båthavnene

Avhengig av hvor du har båtplass får du tilgang til blant annet vann, strøm, avfalls-containere og toaletter. 

Avfallshåndtering og miljøstasjoner 

miljostasjon

Vi minner brukere av småbåthavnene i Kristiansand kommune om at det er svært viktig å rydde opp etter seg. Vær vennlig å tenk miljø når dere holder på med pussen og ved å sortere i containerne.

Vi vil sterkt oppfordre alle til å bruke mest mulig miljøvennlige produkter, og at det benyttes presenning under båten på opplagsplassen så smuss og søl lett kan fanges opp.

Miljøstasjonene er tilgjengelige i perioden april til begynnelsen av november. Container for restavfall er utplassert i småbåthavner med flest båtplasser i perioden mars til oktober. 

Havner med opplagsplass har alltid mottaksutrustning for mottak av farlig avfall:

  • Batterier
  • Olje
  • Oljefilter
  • Maling, lim og lakk

Tømmingen skjer i mai, juni, august og oktober, og ellers etter behov. Det er inngått avtale med underentreprenører om henting av farlig avfall. 

Bilparkering

Parkeringsplass

Vi har mulighet for parkering av bil i følgende havner: Prestevika, Kuholmen, Ronsbukta, Hånesbukta, Korsvik, Narvika, Justvik, Auglandsbukta, Terneviga, Alsvika, Eidsbukta og Kolmila. 

Det er Kristiansand Parkering som håndhever og følger opp at parkering er i henhold til skilting.

Båtslipp 

Båtslipp

Vi har båtslipp i følgende havner: Otterdalen, Kuholmen, Christiansholm, Ronsbukta, Hånesbukta, Narvika, Justvik, Auglandsbukta, Terneviga, Alsvika, Kolmila.

Båtslippen er fri til bruk på eget ansvar.

Handicaprampe

Vi har handicaprampe i følgende havner: Otterdalen, Ronsbukta, Hånesbukta, Eidsbukta og Alsvika.

Rampen er fri til bruk på eget ansvar.

Kameraovervåking og vakthold 

Kameraovervåking

Kameraovervåking er nå på plass og godt skiltet i havnene Christianholm, Ronsbukta, Hånesbukta, Narviga, Otterdalen, Justvik, Kuholmen og Auglandsbukta. I tillegg vil Securitas patruljere i havnene.

Vi ber alle båtplasskunder sikre båt og utstyr på best mulig måte, og ikke ha verdisaker liggende fremme i båten.

Dersom det har vært innbrudd/tyveri i båten, må forholdet anmeldes snarest mulig til politiet. Politiet kan deretter be om å få overlevert videomateriale fra aktuell tidsperiode.

Parkering av tilhengere i havnene

Tilhenger

Vi tilbyr både korttids- og langtids-parkering av tilhengere i utvalgte havner. Les mer om hva vi tilbyr og hvilke regler som gjelder her.

Strøm

Bruk av strøm er kun til kortvarig bruk og under oppsyn av båteier. Vi viser til gjeldende strøminstruks

Leietakere har også fri tilgang til strøm på opplagsplassene for båtpuss og lettere vedlikehold av båten i tidsrommet 01.04 - 01.06 og 01.09 - 15.11.

Toaletter

VIKTIG INFO: På grunn av smittefare av koronavirus er det kun toaletter med håndvask som er åpent for publikum. Les om hvilke havner dette gjelder ved å følge denne lenken.

Vi har toaletter i noen av våre småbåthavner. Toalettene åpnes 01.04 og stenges 01.11 avhengig om det er frost eller ikke. 

Det er kun åpne toaletter for de som bor i båt om vinteren i Kristiansand Gjestehavn etter 01.11.

Vann

Vannkran

Flesteparten av de kommunal båtplassene skal ha tilgang til vann. Hovedkranen stenges normalt rundt 15.11 eller når frosten kommer. 

Leietakere må selv stå for egne vannslanger og overganger på bryggeanleggene. Dette er ikke noe kommunen legger til rette for.

Låsing i Ronsbukta 

Portene til hver pir i Ronsbukta båthavn er aktivert for låsing. På hver port står det oppgitt et telefonnummer du må ringe for å åpne.

I vinter er også porten til plassen for vinteropplag låst. Se telefonnummer i tabellen under. 

Det er kun leietakere registrert med telefonnummer hos oss som kan åpne portene. Porten åpner i fem sekunder etter signal.

Er det flere enn deg som trenger tilgang, må du sende oss en e-post. Navn og telefonnummer på den andre personen må da oppgis.

Det er maksimalt to telefonnummer pr. båtplass.

 
  Telefonnummer
Pir 1 00 467 191 203 121 493
Pir 2 00 467 191 203 121 503
Pir 3 00 467 191 203 121 507
Pir 4 00 467 191 203 121 494
Pir 5 00 467 191 203 121 496
Pir 6 00 467 191 203 121 502
Pir 7 00 467 191 203 121 506
Port vinteropplag 00 467 191 205 679 438