Torridalsveien - Bernt Holms vei

Hensikten med planen er å bygge leilighetsbygg i 2-3 etasjer med 12 leiligheter. Leilighetsbygget er planlagt på en rivningstomt (gnr/bnr 38/16 og 18) og en ubebygd tomt (gnr/bnr 40/15) i krysset Bernt Holms vei – Torridalsveien. I øvrig planområdet blir eksisterende situasjon regulert. Torridalsveien 70 – «Åttekanten» – blir regulert til bevaring.