Tangen 52

Formålet med planarbeidet er å regulere et leilighetsbygg med en ny struktur som åpner opp arealet mot vest. Det skal legges til rette for boliger og andre funksjoner. Det leggesopp til gode utearealer av høy kvalitet som forholder seg til overordnet grønnstruktur og kobler området på resten av Tangen på en kvalitetsmessig god måte. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger; bokvaliteter og overganger til offentlige areal, funksjonsfordeling mellom boliger og næringsvirksomhet knyttet opp mot endring i trafikk og arealreserve, tilrettelegging for ulike beboergrupper, klimaregnskap, støy, grunnforhold og områdestabilitet.

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 7.3.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Oppstartsvarsel.pdf

2 Planinitiativ.pdf

3 Referat oppstartsmøte.pdf

4 Kart - oversikt.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Tangen 52
4608 Kristiansand
<p>Form&aring;let med planarbeidet er &aring; regulere et leilighetsbygg med en ny struktur som &aring;pner opp arealet mot vest. Det skal legges til rette for boliger og andre funksjoner. Det leggesopp til gode utearealer av h&oslash;y kvalitet som forholder seg til overordnet gr&oslash;nnstruktur og kobler omr&aring;det p&aring; resten av Tangen p&aring; en kvalitetsmessig god m&aring;te.</p>