Stifjellet

Hensikten med planen er å etablere ny boligbebyggelse med 39 nye boenheter som varierer mellom enebolig, tomannsbolig, firemannsbolig og rekkehus med opptil 5 boenheter.

Vedtatt plan

Planen er godkjent av Kristiansand bystyre 23.3.2022

Dersom du er part, eller på annen måte har rettslig klageinteresse, har du anledning til å klage vedtaket inn for Statsforvalteren i Agder, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 3.ledd, jf. § 1-9, jf. forvaltningsloven § 28.

Dersom du vil klage, må du gjøre det innen 29.4.2022. Klagen sender du enten med post til Kristiansand kommune v/ plan og bygg, postboks 4, 4685 Nodeland eller elektronisk.

Sett inn saksnummeret 29.4.2022 ved klage til planen.

Send klage innen 29.4.2022

Behandling av personopplysninger

Se vedtatt plan i kartet

Klagen blir behandlet av kommunen som sender saken videre til Statsforvalteren dersom klagen ikke tas til følge.

1543 Stifjellet - melding om vedtatt reguleringsplan.pdf

1. Plankart vedtatt av bystyret 23.03.2022.pdf

2. Bestemmelser, sist datert 28.05.2021.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 11.6.21 - 23.7.21

Sett inn saksnummeret PLAN-20/01694 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 23. juli 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Stifjellet – offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart, sist datert 15.05.2021.pdf

2. Bestemmelser, sist datert 28.05.2021.pdf

3. Planbeskrivelse, sist datert 27.05.2021.pdf

4. Saksfremlegg.pdf

5. Saksprotokoll.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Stifjellet 1
4640 Søgne