Setesdalsveien 90 m.fl.

Planforslaget omhandler utvikling av næringsområdet hvor bedriften Gumpens Auto Vest ligger i dag.

KORT FORTALT

Planforslaget har tidligere vært på offentlig ettersyn i november 21 – januar 22. På grunn av innspill og innsigelse fra Bane NOR er det gjort endringer i planforslaget. Det er dette justerte planforslaget som legges ut på en begrenset høring.

Endringen i planforslaget gjelder i hovedsak funksjonen inn mot boligbebyggelsen og arealene til Bane NOR:

  • Veien Klappane stenges som gjennomkjøringsvei ved Klappane 11. Øverste innkjøring kan kun benyttes som adkomst til næringsområdet.
  • Justering av parkeringsbestemmelse og plassering av arealer for parkering.
  • Byggegrense og justering av byggeområde langs jernbanen er justert etter samtaler med Bane NOR.
  • Gjerdeplikt er lagt inn i bestemmelsen etter samtale med Bane NOR.

Begrenset høring

Begrenset høringsperioden er 11.5. - 8.6.2022

Innspill innen 8. jun 2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1549 Detaljregulering, Setesdalsveien 90 - 151-1753 - begrenset høring justert planforslag.pdf

Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Saksutredning_begrenset høring.pdf

Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Plankart_begrenset høring.pdf

Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Bestemmelser_begrenset høring.pdf

Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Beskrivelse_begrenset høring.pdf

Vedlegg 5_Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Oppsumering av merkander_begrenset høring.pdf

Vedlegg 6_Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Situasjonsplan parkering_begrenset høring.pdf

Vedlegg 7_ Setesdalsveien 90mfl_ID 1549_Alle merknader samlet.pdf

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 20.11.20 - 8.1.21

Sett inn saksnummeret PLAN-20/02495 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 8. jan 2021

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1549 Detaljregulering, Setesdalsveien 90 - 151-1753 - offentlig ettersyn.pdf

1. Plankart.pdf

2. Bestemmelser.pdf

3. Planbeskrivelse.pdf

4. Overvannsnotat.pdf

5. Utbyggingspotensial 2D og sol og skyggestudie.pdf

6. Volumstudie.pdf

7. Mobilitetsplan.pdf

8. ROS analyse.pdf

9. Geoteknikk rapport.pdf

10. Støyvurdering 2009.pdf

11. Veiprofil.pdf

12. Notat parkering.pdf

13. Saksfremlegg.pdf

14. Vedtak.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Setesdalsveien 90
4617 Kristiansand