Røyrås næringsområde

Hensikten med planarbeider er å utvide nærings-/industriområdet til Røyrås treindustri. Røyrås Treindustri disponerer i dag ca.15 000 m2 til sin virksomhet, men ser at det i fremtiden vil være behov for ytterligere 20-30 000m2. Det er derfor et ønske å regulere området på vestsiden av veien ovenfor eksisterende næringsområde til næring.

Fastsatt planprogram

1589 Detaljregulering, Røyrås Næringsområde - 532-4 mfl -melding om fastsatt planprogram.pdf

1. Saksprotokoll.pdf

2. Saksfremstilling uten vedlegg.pdf

3. Planprogram, sist datert 23.08.2021.pdf

Utvidelse av planavgrensning

Send merknad til anniken.roksland@dragark.no innen 8. august 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Drag Arkitektur og byggteknikk AS
Audnedalsveien 4379
4529 Byremo

Utvidelse planområde detaljregulering og planprogram Røyrås Næringsområde.pdf

Plankart_Røyrås– 29.06.21– Planavgrensning revidert.pdf

Oppstart

Drag Arkitektur og byggteknikk AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anniken.roksland@dragark.no innen 14. juni 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Drag Arkitektur og byggteknikk AS
Audnedalsveien 4379
4529 Byremo

Melding om oppstart_Røyrås Treindustri_1589.pdf

Planavgrensning_Røyrås_treindustri_011220.pdf

Forslag til planprogram - Røyrås næringsområde.pdf

Oppstartsmøtereferat.pdf

Planinitiativ.PDF

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: