Østerveien 39

Formålet med reguleringen er utarbeidelse av plan for bedre utnyttelse til boligformål.

Oppstart

Eiendomsutvikling Knut Gundersen har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 24. september 2020 til knut.gunders@online.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Eiendomsutvikling Knut Gundersen
Postboks 321 Sentrum
0103 Oslo

Brev Østerveien39 01.pdf

Planavgrensning 21.8.2020.pdf

Planinitiativ 27.02.2020.pdf

Referat - oppstartsmøte 12.06.2020.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Østerveien 39
4631 Kristiansand