Møllevannsveien 16

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fortetting på gnr. 151, bnr. 1402 (Møllevannsveien 16). Størrelsen på tomten er 1289 m2, som i dag består av boligbebyggelse med parkeringsareal. Det ønskes en fortetting i form av boligbebyggelse med tilhørende infrastruktur.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 8.1. - 19.2.2022.

Sett inn saksnummeret PLAN-20/03888 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 19.2.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

1570 Detaljregulering, Møllevannsveien 16 - Offentlig ettersyn.pdf

1 Plankart.pdf

2 Bestemmelser.pdf

3 Planbeskrivelse.pdf

4 Landskapsplan.pdf

5 Snitt og oppriss.pdf

6 Etasjeplaner.pdf

7 Sol- og skyggeanalyser.PDF

8 Ros analyse.pdf

9 Vann og overvann notat.PDF

10 Merknader etter varsling.pdf

11 Saksframstilling.PDF

12 Saksprotokoll.pdf

13 Perspektiv sett sørover langs Møllevannsveien.pdf

Oppstart

Planfolket har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad innen 4.10.2020 til innspill@planfolket.no

Eller send merknaden til denne adressen:

Planfolket AS
Tollbodgata 52
4614 Kristiansand

Varsling - Møllevannsveien 16.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Møllevannsveien 16
4616 Kristiansand