Kvartal 57, østre del - endring av reguleringsplan

Formålet med planarbeidet er å regulere de to eiendommene til boligformål, fortette eksisterende bygningsmasse, og etablere felles parkeringskjeller med atkomst fra Østre Strandgate. Kjøring over Strandpromenaden skal opphøre.

Oppstart

BASIS arkitekter AS har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til firmapost@basis-ark.no innen 1. februar 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

BASIS arkitekter AS
Vestre Strandgate  42
4612 Kristiansand

Varsel om endring av reguleringsplan.PDF

Referat oppstartsmøte - Strandpromenaden 31.PDF

Referat fra møte 19.11.20.PDF

Planinitiativ.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Strandpromenaden 31
4608 Kristiansand