Kvartal 37

Ønske om tilbygg og påbygg til Markens gate 13 og 15. Kvartalet er uregulert. Plan og bygg har bedt om at hele kvartalet tas med i ny plan. Det meste av planen vil derfor være stadfesting av dagens situasjon, med unntak av noe økt utnyttelse inne i kvartalet, og noe økt høyde mot Markens gate, i nummer 13 og 15.

Oppstart

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til alfpetter@trollvegg.no innen 31. januar 2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/ Alf Petter Mollestad
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Varslingsbrev_Kvartal 37.pdf

Kart_Varsel om oppstart.pdf

1 Oppstartsmøtereferat.pdf

2 Kvartal 37 - Planinitiativ_21.12.21.pdf

2a Snitt gjennom Kvartal 37, datert 09.11.2021.pdf

2b Sol- og skyggeanalyse_09.11.21.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Markens gate 15
4611 Kristiansand