Kvartal 26

Formålet med reguleringen er å øke Sparebanken Sørs tilgang til kontorarealer ved i hovedsak å se på muligheten for ny bebyggelse i det indre av kvartalet samt ombygning av eksisterende bygningsmasse.

Oppstart

ARK-NET AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til erik@ark-net.no innen 15. september 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

ARK-NET AS
v/Erik Asbjørnsen
Nodeviga 18
4610 Kristiansand

Varselbrev.pdf

Planavgrensing .pdf

Planinitiativ kvartal 26 - 15.03.21.pdf

Kvartal 26 - detaljregulering. Referat oppstartsmøte.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Rådhusgata 7
4611 Kristiansand