Kvartal 26

Formålet med reguleringen er å øke Sparebanken Sørs tilgang til kontorarealer ved i hovedsak å se på muligheten for ny bebyggelse i det indre av kvartalet samt ombygning av eksisterende bygningsmasse.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 7.10. - 18.11.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-20/00088 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 18.11.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

1. Plankart (PDF)

2. Bestemmelser (PDF)

3. Planbeskrivelse (PDF)

4. Saksfremlegg (PDF)

5. Saksprotokoll (PDF)

3D modell

Oppstart

ARK-NET AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til erik@ark-net.no innen 15.9.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

ARK-NET AS
v/Erik Asbjørnsen
Nodeviga 18
4610 Kristiansand

Varselbrev (PDF)

Planavgrensing (PDF)

Planinitiativ (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Rådhusgata 7
4611 Kristiansand