Kleplandsveien 4, 6 og 8 m.fl.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av leilighetsblokk med opptil 38 leiligheter og 26 rekkehus. Leilighetsblokkene blir på 5 etasjer, og rekkehusene får høyder på 2 og 3 etasjer. Det skal etableres en offentlig tilgjengelig lekeplass innenfor området.