Kjøita 6 og 10

Formålet med planen er å legge til rette for flere kontorarbeidsplasser på Kjøita. I bygningenes 1.etasje skal det være publikumsrettede fasiliteter som kan komme nærmiljøet og byen til gode. Eksempelvis: treningssenter, restaurant/kantine, kaffebar eller lignende for å skape liv utenom vanlig arbeidstid. Det vil i planprosessen ses nærmere på tiltak som kan bidra til å aktivisere området i større grad enn i dag ved å skape et møtested, en plass for lek og opphold.

Nytt varsel om igangsetting

Trollvegg Arkitektstudio AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til kathrine@trollvegg.no innen 11.3.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Trollvegg Arkitektstudio AS
v/Kathrine Hesthag
Østre Strandgate 31
4610 Kristiansand

Varslingsbrev_Kjøita 6 og 10.pdf

Skyggebane -diagram.pdf

Sol- og skyggeanalyse.pdf

Fullstendig sol- og skyggeanalyse.pdf

Første varsel

Varslingsbrev_Kjøita 6 og 10.pdf

Plangrense Oppstart.pdf

Oppstartsmøte referat.pdf

Varden - Planinitiativ_28.09.21.pdf

Konsept.pdf

Sol_og_skyggediagram 22.9.2021.pdf

Sol/skyggeanalyser - 21. mars

Sol/skyggeanalyser - 17. mai

Sol/skyggeanalyser - 21. juni

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kjøita 6
4630 Kristiansand