Kjellandsheia syd - felt B307

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for totalt 9 boliger.

Oppstart

Møvik Byggetjenester AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne@arkmovik.no innen 29.4.2022

Eller send merknaden til denne adressen:

Møvik Byggetjenester as
Andøyfaret 33
4623 Kristiansand

Varsel -oppstart planarbeid Kjellandsheia syd - felt B307 (PDF)

Referat fra oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ revidert desember 2021 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Oftenesheia 15
4641 Søgne