Kirsten Flagstads vei 43

Hensikten med planen er å etablere et kombinert forretning/tjenesteyting/service- og leilighetsbygg langs Kirsten Flagstads vei, i forlengelsen av bygningskomplekset Kirstens Park i retning mot Vågsbygd senter. Det skal være utadrettet/ publikumsvirksomhet mot gate i 1. etasje, i de øvrige etasjene skal det være leiligheter. Bygget får en høyde på inntil fem etasjer, maksimalt 25 boenheter og minimum 110 m2 utadrettet/ publikumsvirksomhet.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 25.10. - 13.1.2024

Sett inn saksnummeret PLAN-23/00496 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 13.1.2024

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Bestemmelser (PDF)

Planbeskrivelse (PDF, 35 MB)

Saksfremlegg (PDF, 10 MB)

Vedlegg 1_Illustrasjons- og Situasjonsplan (PDF, 12 MB)

Vedlegg 2_Plantegninger_samlet (PDF)

Vedlegg 3_ Langsnitt (PDF)

Vedlegg 4_Illustrasjoner - perspektiv (PDF)

Vedlegg 5_Veiskisser (PDF)

Vedlegg 6_Sammenligning sol-skygge 4-5 etg (PDF)

Vedlegg 7_Overordnet plan_samlet (PDF, 10 MB)

Vedlegg 8_ROS (PDF)

Vedlegg 9_Vurdering av støy  (PDF)

Vedtak (PDF)

Utvidet planavgrensning

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 16.6.2023

Varsel om utvidet planavgrensning (PDF)

Oppstart

Asplan Viak AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til anne.lislevand@asplanviak.no innen 22.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Asplan Viak AS
v/Anne S. Lislevand
Vestre Strandgate 27
4611 Kristiansand

Varsel om oppstart (PDF)

Kart - varsel om oppstart (PDF)

Referat oppstartsmøte (PDF)

Planinitiativ Kirsten Flagstads vei 43 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Kirsten Flagstads vei 43
4621 Kristiansand