Gatebruksplan for Posebyen - områderegulering

KORT FORTALT

Oppstart

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å regulere planen.

Innspill innen 31. jan 2020  Oppstartsvarsel

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Postboks 4
4685 Nodeland

Kristiansand kommune inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet i Niels Henrik Abels hus, Eilert Sundt auditorium (Tordenskjolds gate 68) onsdag 22. januar kl 18.

INFO OM PLANEN

Besøksadresse: