E39 Ytre ringvei

Hensikten med planarbeidet er å etablere Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. Foreliggende planprogram er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen for E39 Ytre ringvei.

KORT FORTALT

Nye Veier AS er tiltakshaver og skal i samarbeid med Norconsult AS utarbeide detaljregulering for ny firefelts E39 fra Vige til Grauthelleren i Kristiansand kommune. Hensikten med planarbeidet er å etablere Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. Foreliggende planprogram er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen for E39 Ytre ringvei.

 

Formålet med planprogrammet er å redegjøre for:

  • bakgrunnen og formålet med planarbeidet.
  • planprosess og medvirkning.
  • rammer og føringer for planarbeidet.
  • beskrivelse av planområdet.
  • planlagt tiltak.
  • omfanget av planarbeidet og utredninger.

 

Planprogrammet legges ut på høring samtidig med varsel om planoppstart fra 19.04.2021. Høringsfrist for planprogrammet er 6 uker. Planprogrammet skal deretter fastsettes av Kristiansand kommune med eventuelle endringer som følge av innkomne merknader.

Fastsatt planprogram

1580 Detaljregulering, E39 Ytre ringvei – melding om fastsatt planprogram.pdf

1. Saksprotokoll.pdf

2. Saksfremstilling uten vedlegg.pdf

3. Planprogram, sist datert 16.09.2021.pdf

4. Merknadsbehandling.pdf

5. Silingsnotat .pdf

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelse av planområdet er 16. mai til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_Mjåvann nord.pdf

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 3. mars til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Øygardsvannene.pdf

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 28. februar til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Bjørndalen.pdf

Utvidelse av planområdet

Varslingsbrev_utvidelse.pdf

Varslingskart-utvidet planområde_med_CL.png

Oppstart

Nye Veier AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til nyeveier@ytreringvei.no innen 31. mai 2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Norconsult AS
v/ Sara Sabelstrøm Øen
Postboks 626
1303 Sandvika

Ytre ringvei_Varslingsbrev.pdf

Ytre ringvei_Kart med planavgrensning.pdf

NV42E39VK-PLA-RAP-0005_Planprogram_e05.pdf

NV42E39VK-RAP-PLA-0006_Silingsnotat_e04.pdf

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dalaneveien 3
4617 Kristiansand