E39 Ytre ringvei

Hensikten med planarbeidet er å etablere Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. Foreliggende planprogram er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen for E39 Ytre ringvei.

KORT FORTALT

Nye Veier AS er tiltakshaver og skal i samarbeid med Norconsult AS utarbeide detaljregulering for ny firefelts E39 fra Vige til Grauthelleren i Kristiansand kommune. Hensikten med planarbeidet er å etablere Ytre ringvei i Kristiansand mellom Vige og Grauthelleren. Foreliggende planprogram er første ledd i utarbeidelsen av detaljreguleringen for E39 Ytre ringvei.

 

Formålet med planprogrammet er å redegjøre for:

  • bakgrunnen og formålet med planarbeidet.
  • planprosess og medvirkning.
  • rammer og føringer for planarbeidet.
  • beskrivelse av planområdet.
  • planlagt tiltak.
  • omfanget av planarbeidet og utredninger.

Utvidelse av planområde og varsel om reguleringsendring

Frist for innspill for utvidelse og reguleringsendring er 2. 6.2023 til

  • Altinn (for de som er varslet via Altinn)
  • E-post: nyeveier@ytreringvei.no
  • Post: Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen, Postboks 1257 Vika, 0111 Oslo

Varslingsbrev_utvidelse av planområdet (PDF)

Varslingsbrev_reguleringsendring (PDF)

Varslingskart oversikt

Varslingskart oversikt

Grauthellerheia

Varslingskart oversikt Mjåvann østMjåvann Øst

Fastsatt planprogram

Melding om fastsatt planprogram (PDF)

1. Saksprotokoll (PDF)

2. Saksfremstilling uten vedlegg (PDF)

3. Planprogram, sist datert 16.09.2021 (PDF)

4. Merknadsbehandling (PDF)

5. Silingsnotat (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelse av planområdet er 16.5.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_Mjåvann nord (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 3.3.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Øygardsvannene (PDF)

Utvidelse av planområdet

Frist for innspill om utvidelsen av planområdet er 28.2.2022 til nyeveier@ytreringvei.no

Varslingsbrev_utvidelse_Bjørndalen (PDF)

Utvidelse av planområdet

Varslingsbrev_utvidelse (PDF)

Varslingskart utvidet planområde

Oppstart

Nye Veier AS har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til nyeveier@ytreringvei.no innen 31.3.2021

Eller send merknaden til denne adressen:

Norconsult AS
v/ Sara Sabelstrøm Øen
Postboks 626
1303 Sandvika

Ytre ringvei_Varslingsbrev (PDF)

Ytre ringvei_Kart med planavgrensning (PDF)

NV42E39VK-PLA-RAP-0005_Planprogram_e05 (PDF)

NV42E39VK-RAP-PLA-0006_Silingsnotat_e04 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dalaneveien 3
4617 Kristiansand