Dyreparken - endring av reguleringsplan

Planforslaget omfatter den delen av gjeldende regulering for Dyreparken som ligger på vestsiden av Grashavet. Planforslaget er en endring av gjeldende regulering hvor målet er å få et oppdatert plangrunnlag og gjøre det mer fleksibelt og tilpasset Dyreparken AS sine behov pr. 2022.

KORT FORTALT

I hovedsak går endringen ut på:

  • Krav om bebyggelsesplan tas bort - Innregulering av beredskapsveier.
  • Innregulering av et alternativt inngangsparti i vest med ny arm på rundkjøring.
  • Innregulering av mulighet for etablering av to parkeringshus på eksisterende parkeringsarealer.
  • Deling av parken med hensyn til publikumsrettet aktivitet og ikke publikumsrettet aktivitet.
  • Større fleksibilitet for ulike typer funksjoner innenfor parkens arealer.
  • Utvikling av eksisterende hovedinngang- og overnattingsområde.
  • Eiendomsgrenser innreguleres slik at de kan oppheves, forutsatt privatrettslige avtaler.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 25.6 - 3.9.2022

Sett inn saksnummeret PLAN-20/03941 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 3.9.2022

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet

Offentlig ettersyn.pdf

Plankart.pdf

Bestemmelser.pdf

Planbeskrivelse.pdf

Saksfremlegg.pdf

Vedlegg1 ROS analyse.pdf

Vedlegg2 Notat vurdering av forekomster av Sulfid.pdf

Vedlegg3 Notat ivaretagelse av biologisk mangfold.pdf

Vedlegg4 Notat undersøkelse av naturmangfold_beredskapsvei.pdf

Vedlegg5 Notat kapasitetsberegninger.pdf

Vedlegg6 Foreløpig teknisk løsning_beredskasvei del 1.pdf

Vedlegg6 Foreløpig teknisk løsning_beredskasvei del 2.pdf

Vedlegg7 Foreløpig teknisk løsning_ny arm rundkjøring og parkeringsmulighet.PDF

Vedtak by- og stedsutviklingsutvalget 16062022, Sak 135-22.pdf

Oppstart

Svensson sivilarkitekter AS har startet arbeidet med å endre planen.

Send merknad til ark@svark.no innen 29.1.21

Eller send merknaden til denne adressen:

Svensson sivilarkitekter AS
Postboks 386
4664 Kristiansand

Varsel om oppstart av del av endring av reguleringsplan.PDF

Referat oppstartsmøte.PDF

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Dyreparken