Andøyveien, del av - fortau

Målet med reguleringen er å etablere fortau på østsiden av Andøyveien. Etablering av fortauet vil bedre trafikksikkerheten, fremkommelighet og trygghet for gående og syklende fra Grønnehaven, Fruens Allè og langs Andøyveien.

Offentlig ettersyn

Det er nå du som berørt har mulighet for å påvirke planen.

Høringsperioden er 9.9. - 21.10.2023

Sett inn saksnummeret PLAN-23/00606 ved tilbakemelding på planen.

Innspill innen 21.10.2023

Behandling av personopplysninger

Planforslaget i kartet (ekstern lenke)

Offentlig ettersyn (PDF)

Vedtak BSU_offentlig ettersyn (PDF)

Plankart_offentlig ettersyn (PDF)

Bestemmelser_offentlig ettersyn (PDF)

Planbeskrivelse_offentlig ettersyn (PDF)

Saksframlegg_ offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 1_Sjekkliste ROS_offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 2_Foreløpig veitegninger_offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 3_Medvirkning med elever_230523_offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 4_Vurdering av ask_offentlig ettersyn (PDF)

Vedlegg 5_Merknader oppstart_samlet_ offentlig ettersyn (PDF)

Oppstart

Kristiansand kommune ved Plan og bygg har startet arbeidet med å regulere planen.

Send merknad til post.byutvikling@kristiansand.kommune.no innen 27.5.2023

Eller send merknaden til denne adressen:

Kristiansand kommune
Plan og bygg
Postboks 4
4685 Nodeland

Varsel om planoppstart (PDF)

Kart oppstartsvarsel 200423 (PDF)

INFO OM PLANEN

Besøksadresse:

Andøyveien 40
4623 Kristiansand