Nye gårdsnumre i ny kommune

Nye gårdsnumre fra 1. januar 2020.

Alle eiendommer i Norge er registrert med et gårds‐ og bruksnummer (gnr bnr) i det nasjonale eiendomsregisteret (matrikkelen). Det er påkrevd at alle eiendommene i en kommune skal ha et unikt nummer.     

I forbindelse med kommunesammenslåingen ble derfor alle gårdsnumrene i Søgne og Songdalen endret fra 1.1.2020. 

Eiendommene fra Søgne kommune har fått et tillegg på 400:

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1 ‐ 83
  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 401 – 483
  • Eksempel: Gårdsnummer 71 endres til 471.

Eiendommene fra Songdalen kommune har fått et tillegg på 500:

  • Før sammenslåing: Gårdsnummer 1 ‐ 117
  • Etter sammenslåing: Gårdsnummer 501 - 617
  • Eksempel: Gårdsnummer 104 endres til 604

Eiendommene fra "gamle" Kristiansand kommune er ikke endret.

Ingen bruksnummer, festenummer eller seksjonsnummer er endret.

Offentlig veigrunn har fortsatt egne gårdsnummer i 200- og 300- serien.

En del eiendommer har fått ny adresse på grunn av sammenslåingen. Alle nye adresser er også tatt i bruk.

Folkeregisteret, Enhetsregisteret, NAV m.fl. har fått endringene direkte fra matrikkelen. 

Mer informasjon på Kartverkets nettside