Kartlegging av kulturmiljøer

Byantikvaren arbeider med å kartlegge viktige kulturmiljøer i hele kommunen. Kunnskapen vil brukes både i kommuneplanens arealdel og i den nye kommunedelplanen for kulturminner. På denne siden vil vi publisere løpende oppdateringer om planarbeidet og våre kartlegginger, samt lenker til relevante dokumenter og nettsider.

 

Relevante dokumenter og nettsider

 

Byantikvaren på Facebook

Har du innspill til kartleggingen?

Vil du gi innspill til arbeidet med kartlegging av kulturmiljøer, kulturminner og landskap?
Send en epost til Byantikvaren@kristiansand.kommune.no

Postkort fra kartleggingsarbeidet

Her vil vi publisere løpende informasjon fra arbeidet med kartleggingen. Det kan være fotografier og historisk informasjon om områder vi har kartlagt, informasjon om aktuelle temaer, innspill fra andre (når bidragsyter ønsker det) informasjon om arrangementer og annet av interesse. Disse innleggene deles også på byantikvarens Facebook-side.

Krigsminnene på Justnes 

Krigsminner på Justnes

Forsvarsanlegg på Justnes

Justnes er en flott gård med mye historie. Den er allerede nevnt og kartlagt i kulturminneplanen for gamle Kristiansand kommune. Men i 1990 var man ikke like interessert i krigsminner som man er i dag, og forsvarsanleggene som ligger litt nord for gården ble ikke registrert. Her er litt historie.

Les mer om krigsminnene på Justnes her

Justnes gård ligger rett vest for Kjevik flyplass. Da tyskerne okkuperte Norge i 1940 så de snart behovet for luftvern, og Justnes gård ble base for 150 tyske soldater. De sov på flatsenger på loftene på gården, men familien som drev gården ble boende og fortsatte gårdsdriften. På knausen litt nord for gården ble det bygget flere forsvarsanlegg, men også på selve gården finner vi rester etter krigen: en kanonstilling bak låven og en liten forsvarsstilling på knausen ovenfor veien til gården. 

 

Krigsminnene på Justnes

Det ligger mer enn fem forskjellige konstruksjoner på knausen nord for gården

På knausen finner vi også rester av krigsmateriell, som denne delen av et lytteapparat. Det ligger på opprinnelig plass, og er festet til en betonkonstruksjon.

Krigsminnene på Justnes

Lytteapparat, vest på knausen nord for gården